2008

Sarajevo 08 /2008/
závesný objekt, styrodur na komatexe, akrylový sprej, fasádna farba, 78×72 cm
digitálna tlač, 100×70 cm

Táto práca je inšpirovaná priamou skúsenosťou v meste Sarajevo, ktoré rozdeľuje na tri mestské časti náboženská ideológia. Žijú tu vedľa seba pravoslávni ( Srbi ), katolíci ( Chorváti ) a moslimovia ( Albánci ). Každý z týchto národov má vyčlenenú svoju životnú plochu. Ľudia žijú vedľa seba, no delí ich abstraktná hranica náboženstva a napriek tomu spája urbanistická plocha mesta.