2010

The Dominant / 2010 /
site-specific installation, object: 100x40x30cm
polystyrene, plaster, acrylic paint, plastic

commentary available on: http://artycok.tv/lang/cs-cz/artist/safarikova-andrea/

Site-specific inštalácia využíva existujúci exterér železničnej stanice a v ňom situovanú maketu Nového zámku (dominanty historického mesta Banská Štiavnica /UNESCO/) v parkovej úprave. Vedľa nej som vytvorila akýsi sídliskový protipól plynovú kotolňu, ktorá je “dominantou” odvrátenej strany mesta: sídliska Drieňová v ktorom žijem, aby sa tak obidve “dominanty” objavili v akomsi spoločnom dialógu. Maketu kotolne som potom situovala pred svoj predobraz na sídlisko, aby som z okna pozorovala reakcie ľudí prechádzajúcich okolo a zároveň jej devastáciu miestnou mládežou.